Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

skočit na navigaci | skočit na obsah


UNES&CO.: nepřihlášený
Přihlásit
výběr jazyka: cn cz de en es fr it jp nl pl ru

Český Krumlov.
fotografie: předchozí | další

nahoru ^


Český Krumlov - Historie

První písemné doklady o Českém Krumlově jsou datovány rokem 1253. Místo je latinsky nazýváno Chrumbenove, později pak Castrum Crummau. Samotný název pochází pravděpodobně původně ze staroněmčiny: Krumben Ouwe, tj. křivý luh, křivá louka. Tok řeky Vltavy přivedl do oblasti v mladší době železné Kelty. Stopy po slovanském osídlení pak pocházejí z 6. století našeho letopočtu. Novodobá historie města je spojena se založením hradu kolem roku 1250. Usidluje se zde jedna z větví šlechtického rodu Vítkovců, později známá jako páni z Krumlova. Jak hrad, tak i erbovní znak s pětilistou růží po nich zdědili příbuzní Rožmberkové, s jejichž jménem je spojen největší rozkvět zámku a rozvoj i prosperita města.

            

Rožmberkové, ve své době po králi nejmocnější šlechtický rod v Čechách, sídlili v Českém Krumlově po tři století (1302 - 1602). Během jejich letité vlády nad městem se zde významně rozvíjela řemesla a obchod, stavěly se honosné měšťanské domy. Byly zbudovány masné krámy a pivovary. Petr I. z Rožmberka byl prvním mužem soudobé české politiky a zároveň nejbohatším šlechticem země. V Krumlově založil kostel sv. Víta, špitál s kostelem sv. Jošta, na hradě nechal vystavět kapli sv. Jiří. Povolal do města klarisky a františkány, s dobrozdáním krále Jana Lucemburského usídlil roku 1334 ve městě také židy. Byla jim zde vyhrazena ulice, a ti se pak jako komoří starali především o správu rožmberských financí. Ve všech aspektech se Petr snažil vyrovnat lesku královského dvora. Petrovi synové působili v královských službách, jeho nejstarší syn Jindřich padl po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku. Nejznámějšími členy rodu jsou později Vilém z Rožmberka a jeho mladší bratr Petr Vok, kteří byli velkými milovníky umění a podporovali bohatý kulturní a společenský život. Hrad přestavěli na pohodlné zámecké sídlo a celé město postupně získalo renesanční šat. Na místě původní věže Dolního hradu vyrostla pod dohledem významného stavitele Baltazara Maggi, alespoň dle soudu četných znalců, nejkrásnější renesanční věž v Čechách.

Roku 1602 koupil českokrumlovské panství císař Rudolf II. Habsburský. Na významu začíná nabývat i německy mluvící komunita ve městě. Záhy v roce 1622 věnoval Rudolfův následovník Ferdinand II. Český Krumlov štýrskému rodu Eggenberků. Tři generace knížecí rodiny zde pak sídlily až do roku 1719. Nejvýraznější osobností eggenberského rodu byl patrně vévoda Jan Kristián, milovník hudby a divadla. Právě za jeho vlády bylo postaveno zámecké barokní divadlo, dodnes dochované, a proto unikátní i ve světovém kontextu. Eggenberkové vymřeli bez přímých potomků, takže po roce 1719 se dědictví ujímá rod knížat ze Schwarzenberku. Vynikající hospodáři a politici, blízcí císařskému dvoru ve Vídni, se nechali inspirovat k úpravám a přestavbám interiérů i exteriérů zámku a zámecké zahrady. Schwarzenberk Josef Adam v 2. pol.18. století provedl poslední výrazné zásahy do podoby města, ale další generace postupně ztratily zájem do této rezidence investovat.

Nicméně právě díky ekonomické a kulturní stagnaci v průběhu téměř celých dvou následujích století se zachoval rozlehlý zámecký komplex spolu s historickým jádrem města v historicky původní a dobovými přestavbami nepoškozené podobě. Současná rozsáhlá rekonstrukce a novodobý rozkvět města směřuje k citlivému uchování svébytného rázu a génia místní architektury. Také proto je od roku 1992 je Český Krumlov zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.

nahoru ^ | tisk | komentovat

Viewed 11773 times