Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

skočit na navigaci | skočit na obsah


UNES&CO.: nepřihlášený
Přihlásit
výběr jazyka: cn cz de en es fr it jp nl pl ru

Kutná Hora.
fotografie: předchozí | další

nahoru ^


Právní doložka

České dědictví UNESCO (dále jen "ČDU") je majitelem a provozovatelem webových stránek (dále jen "web") na těchto doménách:

 • unesco-czech.cz
 • czech-unesco.eu
 • czech-unesco.com
 • czech-unesco.org
 • czech-unesco.info

Ochrana osobních údajů

1. ČDU zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

2. Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

České dědictví UNESCO
dobrovolný svazek obcí
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 653 311
e-mail: michaela.severova@litomysl.cz
IČO: 70963452

3. ČDU uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečí na webových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

4. ČDU zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5, Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

6. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do okamžiku, kdy subjekt údajů vyjádří svoji vůli již na uvedeném Portálu nefigurovat. Po tomto vyjádření jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání. Toto právo lze samozřejmě uplatnit i vůči těm údajům, které se týkají údajů o právnické osobě. I ty budou v případě Vašeho nesouhlasu odstraněny.

7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, což je umožněno přihlášením na adrese www.unesco-czech.cz/account/;
 • na jejich opravu, což je umožněno po přihlášení na výše uvedené adrese;
 • na výmaz, což je provedeno po zaslání e-mailové žádosti na výše uvedený kontakt;
 • vznést námitku proti jejich zpracování;
 • na přenositelnost údajů.

8. V rámci Portálu jsou u uživatelů (registrovaných návštěvníků) spravovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • další údaje, které dobrovolně sdělí (jméno a příjmení, adresa, telefon).

Portál umožňuje si objednat zasílání pravidelného měsíčního newsletteru e-mailem. V případě nezájmu o odběr newsletteru, stačí provést jeho odhlášení klikem na odkaz uvedeným v zaslaném newsletteru.

Nákup zboží v e-shopu neprovádí automatickou registraci uživatele, ani nepřihlašuje k uvedenou e-mailovou adresu k odběru newsletteru. Uvedené údaje jsou pouze uloženy v seznamu objednávek.

9. V rámci Portálu se mohou u prezentovaných objektů, akcí či subjektů objevit osobní údaje, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefon.

Provozovatelé prezentovaných objektů/subjektů a pořadatelé akcí mají možnost své údaje online a zcela zdarma aktualizovat prostřednictvím administrace www.aktualizuj.me, případně v ní požádat o deaktivování své prezentace.

Zdrojem dat o prezentovaných objektech/subjektech je informační systém CZeCOT (více na www.czecot.info) , jehož provozovatelem je World Media Partners, s.r.o. se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 26208075.

10.  Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.

11. Požadavku subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

12. Stránky webu mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné webové stránky. Zásady ochrany soukromých údajů popsané nemusí platit na stránkách, které nejsou provozovány ČDU.

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

Záruka a odpovědnost

ČDU ani žádný jeho zaměstnanec, správce webu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

Ochrana autorských práv

Web je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části.
Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení ČDU zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

ČDU si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Vyhrazení práva na změnu

ČDU si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

nahoru ^ | tisk | komentovat

Viewed 2030 times